GÖZLERE VE SUYA DAİR

I
Tepelere çıkınca birlikte,
Taşların arasından,
Kıvrıla kıvrıla akan sulara bakardı.

Onun gözleri sudaydı,
Benim gözlerim onda…
Ve su, onun gözlerinde akardı.

II
Nehirlerde yüzen büyüük
Nilüfer yapraklarını
Hatırlatırdı, lensleri bana.
Nehir gibi yeşil yeşil bakardı.
Oysa ben kahverengini
Daha çok severdim.

III
Bir elini göğsüne koyardı.
Gözlerini dikerek bardağın dibine,
Suyu heyecanlı heyecanlı içerdi.

Sanki dört-beş sene öncesinin
Çocukluk günlerini
Bardağının dibinde
Bulacakmış gibi.

Mustafa Soner Acar
04.08.1999