KARANLIK

I

Ayyüzlümü göremediğim aylar,
Günyüzü görmüşüm, neye yarar?

II

Güneş ıskalıyor penceremi.
Bırak, ısıtmazsa ısıtmasın,
Yakan yakmış zaten beni.
Yeter ki karanlığımı dağıtsın,
Başka bir ışık seli.

III

Gece havaya bakamaz oldum,
İçimde birikti artan karanlık.
Tenimden kirli bir perde yoldum,
Geceye yayıldı katran karanlık.

Mustafa Soner Acar
07.06.1998