AFFEDİLMEZ – II

Kabul et, hatalı olduğunu söyle.
Başın önüne eğik dursun.
Hep yere bakarak yürü böyle,
Belki dört yapraklı yonca bulursun.

Zaman akmayı unutup durduğunda,
Ertesi günü yanına geleceğim.
Duvar saati onüç kez vurduğunda,
Seni affedeceğim.

Mustafa Soner Acar
25.09.2004